Súvisiace materiály

Primitívna funkcia

Lekcia sa skladá z

Rýchlosť a dráha

Definícia primitívnej funkcie

Primitívne funkcie

Jedna alebo viacero primitívnych funkcií?

Graf primitívnej funkcie

Geometrické znázornenie primitívnych funkcií

Neurčitý integrál

Neurčitý integrál - cvičenie

Vzťah medzi integrálmi a deriváciami

Integrovanie a derivovanie

Integrál pre niektoré jednoduché funkcie

Integrál z mocninovej funkcie s prirodzeným exponentom x

Určenie integrálu z mocninovej funkcie s prirodzeným exponentom x

Riešenie pre konštantu

Určenie hodnoty C

Určenie hodnoty konštanty

Test