Súvisiace materiály

Derivácie goniometrických funkcií

Lekcia sa skladá z

Graf derivácie funkcie sínus

Derivácia funkcie sínus

Hodnoty derivácie funkcie sínus

Graf derivácie funkcie kosínus

Derivácia funkcie kosínus

Hodnoty derivácie funkcie kosínus

Derivácie goniometrických funkcií v geometrii

Graf funkcie tangens

Smernica funkcie tangens

Vlastnosti grafu funkcie tangens

Derivácia funkcie tangens

Hodnoty derivácie funkcie tangens

Graf funkcie kotangens

Smernica funkcie kotangens

Vlastnosti grafu funkcie kotangens

Derivácia funkcie kotangens

Hodnoty derivácie funkcie kotangens

Derivácia lineárnej kombinácie goniometrických funkcií

Lineárne kombinácie goniometrických funkcií