Súvisiace materiály

Derivácie goniometrických funkcií

Lekcia sa skladá z

Derivácia funkcie sínus

Derivácia funkcie kosínus

Graf funkcie tangens

Derivácia funkcie tangens

Graf funkcie kotangens

Derivácia funkcie kotangens

Lineárne kombinácie goniometrických funkcií