Súvisiace materiály

Slnečná sústava

Lekcia sa skladá z

Slnečná sústava na futbalovom ihrisku

Slnečná sústava

Skalnatá planéta

Plynný obor

Prvý Keplerov zákon

Druhý Keplerov zákon

Keplerove zákony

Vzťah medzi periódou otáčania a polomerom obežnej dráhy

Deň dlhší ako

Astreroidy

Astreroidy

Kométy

Halleyho kométa

Chvost kométy

Kométy

Fyzický vzhľad komét

Padajúce hviezdy

Meteoroidy