Súvisiace materiály

Štvoruholníky a ich vlastnosti

Lekcia sa skladá z

Útvar vytvorený zo štyroch prúžkov

Štvoruholníky

Rovnobežníky a obdĺžniky

Dve strany rovnobežníka

Kosoštvorce

Štvorce

Lichobežníky

Rovnoramenné lichobežníky

Visutá hrazda v cirkuse

Vlastnosti deltoidov

Konštrukcia plochých šarkanov

Deltoidy

História šarkanov

Protiľahlé uhly rovnobežníka

Súčet dvoch priľahlých uhlov rovnobežníka

Vlastnosti uhlov lichobežníka

Rovnobežníky, kosoštvorce a lichobežníky – vlastnosti uhlov

Vlastnosti uhlopriečok rovnobežníka

Vlastnosti uhlopriečok obdĺžnika

Vlastnosti uhlopriečok kosoštvorca

Vlastnosti uhlopriečok štvorca

Rovnobežníky, obdĺžniky, kosoštvorce a štvorce – vlastnosti uhlopriečok

Uhly štvoruholníka

Súčet veľkostí uhlov štvoruholníka

Určovanie uhlov

Súčet veľkostí vonkajších uhlov

Vonkajšie uhly štvoruholníkov

Výpočet vonkajších uhlov štvoruholníkov

Vonkajšie uhly štvoruholníka – hra