Súvisiace materiály

Písomné výpočty

Lekcia sa skladá z

Sčítavanie z hlavy

Odčítavanie z hlavy

Písomné sčítavanie

Sčítavanie desatinných čísel

Písomné sčítavanie desatinných čísel

Písomné odčítavanie

Odčítavanie prirodzených čísel

Hľadanie neznámeho čísla

Odčítavanie desatinných čísel

Násobenie desatinných čísiel

Písomné násobenie desatinných čísel

Písomné delenie ináč

Hľadanie neznámych čísel v podieloch