Lekcia sa skladá z

Určovanie iracionálnych čísel

Sčitovanie a odčitovanie iracionálnych čísel

Násobenie iracionálnych čísel

Odstránenie odmocniny z menovateľa zlomku

Zjednodušovanie iracionálnych čísel

Delenie iracionálnych čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Približná hodnota iracionálnych čísel