Súvisiace materiály

Použitie kalkulačky

Lekcia sa skladá z

Operácie s celými číslami

Ako vykonávať výpočty použitím pamäťových tlačidiel

Zisťovanie deliteľnosti pomocou kalkulačky

Algoritmus delenia

Prvočísla a rozklad na prvočísla

Prevod zlomkov na desatinné čísla pomocou kalkulačky

Mocniny a druhé odmocniny

Približné hodnoty iracionálnych čísel

Kalkulačka a vedecký zápis

Zadávanie veľkých čísel