Súvisiace materiály

Funkcia a jej graf

Lekcia sa skladá z

Príklady funkcií

Je to funkcia?

Definičný obor funkcie

Graf funkcie

Body v karteziánskej sústave súradníc

Grafy v karteziánskej sústave súradníc

Graf funkcie s diskrétnym definičným oborom

Grafy rôznych funkcií

Je to funkcia?