Súvisiace materiály

Derivovanie jednoduchých funkcií

Lekcia sa skladá z

Definícia, zápis a veľmi jednoduchý príklad

Derivácia lineárnej funkcie

Derivácia najjednoduchšej kvadratickej funkcie

Derivácia kvadratickej funkcie

Derivácia najjednoduchšej kubickej funkcie

Derivácia mocninovej funkcie

Derivovanie

Rýchlosť a zrýchlenie pri voľnom páde