Súvisiace materiály

Zložené funkcie

Lekcia sa skladá z

Výpočet štvrtej odmocniny

Kedy sa používa zloženie funkcií?

Použitie skladania funkcií

Čo je zloženie funkcií?

Skladanie funkcií

Zloženie funkcií daných v určitých bodoch

Zloženie funkcií zadaných predpismi

Predpis zloženej funkcie

Predpis zloženej funkcie

Určenie znamienka zloženej funkcie

Zloženie lineárnych funkcií

Nájdenie predpisu funkcie zloženej z dvoch lineárnych funkcií

Určenie priesečníkov grafu zloženej funkcie s osou x

Zloženie lineárnych funkcií

Definičný obor zloženej funkcie

Ktoré body sa nachádzajú v definičnom obore zloženej funkcie?

Určenie zloženej funkcie a jej definičného oboru

Určenie definičného oboru zloženia funkcií

Určenie definičného oboru zloženia funkcií na číselnej osi

Určenie oboru hodnôt zloženia funkcií

Zloženie s konštantnou funkciou

Určenie zložených funkcií

Určenie definičného oboru a oboru hodnôt zloženej funkcie

Zloženie s lineárnou funkciou f(x) = x + a

Určenie grafu zloženia s  f(x) = x + a

Skladanie s lineárnou funkciou

Zloženie s lineárnou funkciou f(x) = ax

Určenie grafu zloženia s  f(x) = ax

Skladanie s lineárnou funkciou f(x)=ax