Súvisiace materiály

Zložené funkcie

Lekcia sa skladá z

Kedy sa používa zloženie funkcií?

Čo je zloženie funkcií?

Definícia zloženej funkcie

Predpis zloženej funkcie

Lineárne funkcie

Definičný obor zloženej funkcie

Príklady na skladanie funkcií

Zloženie s konštantnou funkciou

Zloženie s lineárnou funkciou v tvare f(x) = x + a

Zloženie s lineárnou funkciou v tvare  f(x) = ax