Súvisiace materiály

Podstata premenlivosti

Lekcia sa skladá z

Individuálna variabilita

Rozdiely v dedičnosti znakov

Diskontinuálna a kontinuálna variabilita

Metódy opisujúce kontinuálnu variabilitu

Význam variability

Rozsah variability znakov u ľudí