Súvisiace materiály

Podstata premenlivosti

Lekcia sa skladá z

Faktory, ktoré ovplyvňujú fenotypovú variabilitu

Variabilita individuálnych znakov

Individuálna variabilita

Jeden druh, rôzne plemená

Rôzne spôsoby dedičnosti znakov

Rozdiely v dedičnosti znakov

Znaky, ktoré sa vyznačujú diskontinuálnou variabilitou

Znaky, ktoré sa vyznačujú kontinuálnou variabilitou

Diskontinuálna alebo kontinuálna variabilita

Ako opísať kontinuálnu variabilitu

Metódy opisujúce kontinuálnu variabilitu

Určenie rozsahu znaku

Genetická rovnováha v populácii

Vplyvy faktorov prostredia na individuálne znaky

Význam variability

Genetická rozmanitosť u ľudí

Rozsah variability znakov u ľudí

Dvojníci