Súvisiace materiály

Mutácie ako zdroj premenlivosti organizmov

Lekcia sa skladá z

Raný výskum mutácií

Teória mutácií

Teória mutácií

Dedičné a nededičné mutácie

Dôsledky mutácie v rôznych typoch eukaryotických buniek

Pozitívne dôsledky mutácií v telových bunkách

Negatívne dôsledky mutácií v telových bunkách

Vznik nádoru

Dedičná predispozícia na nádorové ochorenia

Genetická predispozícia na nádorové ochorenia

Dôsledky mutácií v pohlavných bunkách

Mutácie v pohlavných bunkách

Hemofília

Hemofília v rodine

Spontánne mutácie

Rozštiepenie molekuly DNA

Vznik dimérov tymínu

Oxidatívna deaminácia

Mutagény

Telové a pohlavné bunky