Súvisiace materiály

Vzduch

Lekcia sa skladá z

Zisťovanie oxidu uhličitého vo vzduchu

Molová hmotnosť a hustota vzduchu

Plyny, ktoré sú ľahšie a ťažšie ako vzduch

Zloženie vzduchu

Príprava kyslíka v laboratóriu

Kyslík

Alotropia kyslíka

Skvapalnenie kyslíka a dusíka

Joule–Thomsonov efekt

Skvapalnenie vzduchu

Príprava kyslíka a dusíka zo vzduchu

Typy znečistenia

Exhaláty

Koniec éry dinosaurov

Oxid siričitý

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

Uhľovodíky

Vplyv exhalátov na životné prostredie

pH stupnica

Smog

Smog a kyslý dážď

Výskyt a objavenie kyslíka

Destilácia kvapalného vzduchu

Ako môžeme dokázať, že vzduch obsahuje kyslík?