Súvisiace materiály

Roznásobenie zátvoriek

Lekcia sa skladá z

Obsah obdĺžnika

Delenie súčtu jednočlenom

Obsah obdĺžnika

Distributívnosť násobenia voči sčítaniu

Zátvorky a záporné znamienko

Záporné znamienko pred zátvorkou

Párny a nepárny počet záporných znamienok

Mysli si číslo

Ako funguje hra Uhádnite číslo?

Dátum narodenia

Ako funguje hra Dátum narodenia?

Obsah celého obdĺžnika - súčin súčtov

Súčin súčtov

Násobenie súčtu a rozdielu

Súčin súčtu a rozdielu

Vzorec pre daný počet štvorcov - mnohouholník

Súčin troch súčtov

Súčin troch súčtov