Súvisiace materiály

Roznásobenie zátvoriek

Lekcia sa skladá z

Cvičenia na násobenie súčtu jednočlenom

Zátvorky a záporné znamienko

Mysli si číslo

Dátum narodenia

Súčin súčtov

Súčin súčtu a rozdielu

Súčin troch súčtov