Súvisiace materiály

Vyhodnocovanie dát

Lekcia sa skladá z

Zoraďovanie údajov

Výskyt dátumov

Ľudia narodení v danom mesiaci

Grafické znázornenie

Zoraďte, zapíšte, nakreslite

Úspešnosť

Úspešnosť brankárov

Najúspešnejší brankár

Brankári

Ako často?

Predaj oblečenia

Predaj farieb na vlasy