Súvisiace materiály

Evolučné zákony a vznik druhov

Lekcia sa skladá z

Evolúcia Darwinových piniek

Hybridizácia - zásobáreň variability

Prírodný výber Darwinových piniek

Imigrácia Darwinových piniek

Vznik druhov - Darwinove pinky

Základné mechanizmy evolúcie

Tri základné mechanizmy evolúcie

Pohlavný, príbuzenský a skupinový výber

Génový posun

Efekt zakladateľa

Evolučné mechanizmy v rámci populácie

Geografická izolácia

Reprodukčná izolácia

Speciácia - vznik nového druhu

Typy izolácií

Princípy evolúcie

Princípy evolúcie