Súvisiace materiály

Evolučné zákony a vznik druhov

Lekcia sa skladá z

Vznik druhu - Darwinove pinky

Tri základné mechanizmy evolúcie

Evolučný mechanizmus v rámci populácie

Speciácia - vznik nového druhu

Princípy evolúcie