Materiál patrí do

Teória valenčných väzieb a hybridizácia