Súvisiace materiály

Tvorba hornín

Lekcia sa skladá z

Príklady hornín a ich minerálov

Určovanie minerálov v horninách

Výroky o horninách a mineráloch

Ako vznikajú usadené horniny

Fakty o usadených horninách

Príklady usadených hornín

Triedenie hornín

Ako vznikajú vyvreté horniny

Príklady vyvretých hornín

Fakty o vyvretých horninách

Schéma vzniku vyvretých hornín

Príklady premenených hornín

Ako vznikajú premenené horniny

Výroky o premenených horninách

Horninový cyklus

Štádiá horninového cyklu

Využitie rôznych hornín

Využitie hornín v stavebnom priemysle