Súvisiace materiály

Tvorba hornín

Lekcia sa skladá z

Horniny a minerály

Usadené horniny

Vyvreté horniny

Premenené horniny

Využitie hornín

Horninový cyklus