Materiál patrí do

Pohyb náboja v magnetickom poli