Súvisiace materiály

Pohyb náboja v magnetickom poli

Lekcia sa skladá z

Magnetické pole a elektrický náboj

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Lorentzova sila a rýchlosť častice

Lorentzova sila a hmotnosť častice

Lorentzova sila a náboj častice

Lorentzova sila a magnetická indukcia

Veľkosť Lorentzovej sily

Cyklotrón