Súvisiace materiály

Pohyb náboja v magnetickom poli

Lekcia sa skladá z

Rýchlosť náboja, ktorý sa pohybuje po siločiarach

Dráha náboja, ktorý sa pohybuje kolmo na siločiary

Magnetické pole a elektrický náboj

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Lorentzova sila

Lorentzova sila a rýchlosť častice

Hmotnosť častice

Lorentzova sila a hmotnosť častice

Náboj častice

Lorentzova sila a náboj častice

Lorentzova sila a náboj častice

Magnetická indukcia

Lorentzova sila a magnetická indukcia

Častica v magnetickom poli

Veľkosť Lorentzovej sily

Ako funguje cyklotrón

Cyklotrón