Materiál patrí do

Dotyčnice a normály implicitne a parametricky zadaných kriviek