Súvisiace materiály

Obsah mnohouholníkov

Lekcia sa skladá z

Obsah rovnobežníka I

Obsahy rovnobežníkov

Obsah lichobežníka I

Obsah lichobežníka II

Obsah trojuholníka I

Obsah trojuholníka II

Obsahy mnohouholníkov vytvorených z lichobežníkov

Obsahy mnohouholníkov

Obsah rovnobežníka II

Obsahy mnohouholníkov vytvorených z trojuholníkov

Obsahy mnohouholníkov vytvorených z rovnobežníkov