Súvisiace materiály

Metódy integrovania. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Funkcia f(ax + b) a jej integrál

Integrovanie funkcie f(ax+b)

Zdôvodnenie vzorca pre integrovanie pomocou substitúcie

Použitie integračnej metódy substitúcie

Integrovanie pomocou substitúcie

Jednoduchý trik pri integrovaní pomocou substitúcie

Integrál funkcie tangens

Použitie integračnej metódy substitúcie

Integrovanie per partes

Použitie integračnej metódy per partes

Hľadanie integrálu pomocou integračnej metódy per partes

Hľadanie integrálu pomocou integračnej metódy per partes

Integrál funkcie prirodzeného logaritmu

Špeciálny prípad

Hľadanie integrálu

Integrovanie pomocou substitúcie a integrovanie per partes

Hľadanie integrálov