Súvisiace materiály

Vyjadrenie premennej zo vzorca

Lekcia sa skladá z

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice - zložitejšie príklady

Kinetická energia

Svetlo

Obsah lichobežníka

Rezistory

Odpor drôtu

Ďalšie cvičenia