Súvisiace materiály

Vyjadrenie premennej zo vzorca

Lekcia sa skladá z

Vyjadrenie premennej

Vyjadrenie premennej z rovnice

Vyjadrenie neznámej

Vyjadrenie premennej - zložitejšie príklady

Energia auta

Kinetická energia

Intenzita svetla

Svetlo

Obsah lichobežníka

Dlhšia základňa lichobežníka

Drôtové rezistory

Rezistory – prípadová štúdia

Odpor drôtu

Odpor drôtu

Určená premenná vyjadrená z rovnice