Súvisiace materiály

Regulácia hladiny glukózy v krvi

Lekcia sa skladá z

Bazálny metabolizmus

Glukóza

Glukóza  -  metabolické premeny

Glykogén

Zníženie hladiny glukózy v krvi po jedle

Metabolické procesy a hladina glukózy v krvi

Hladina glukózy v krvi počas prestávok medzi jedlami

Metabolické procesy a hladina glukózy v krvi

Spolupráca pankreatických hormónov

Vysoká hladina glukózy

Nízka hladina glukózy

Dvaja antagonisti - inzulín a glukagón

Štruktúra inzulínu

Účinok inzulínu a glukagónu

Ako účinkuje inzulín?

Ako účinkuje glukagón?

Hladina glukózy v krvi

Vylučovanie pankreatických hormónov

Homeostatická regulácia hladiny glukózy v krvi

Stres a vylučovanie adrenalínu

Cukrovka

Koncentrácia glukózy u dvoch osôb