Súvisiace materiály

Obrazovka a osciloskop

Lekcia sa skladá z

Elektrická sila

Pohyb v elektrickom poli

Osciloskop

Lorentzova sila

Trubica s katódovými lúčmi

Keď nepôsobí Lorentzova sila

Lorentzova sila spôsobuje zakrivenie dráhy