Súvisiace materiály

Lipidy

Lekcia sa skladá z

Čo sú Lipidy?

Čo sú Lipidy?

Pôvod lipidov

Skupenstvo lipidov

Chemická štruktúra lipidov

Druhy jedlých lipidov

Dôkazy lipidov

Je každá olejovitá látka lipid?

Rozpustnosť lipidov vo vode a liehu

Dôkaz a vlastnosti lipidov

Emulzie

Reakcia zmydelňovania

Hydrolýza lipidov alebo zmydelňovanie lipidov

Príprava mydla

Reakcia zmydelňovania

Tyndallov efekt v roztoku mydla

Čo je stužovanie lipidov?

Stužovanie rastlinných olejov

Stužovanie lipidov

Použitie stužených lipidov

Použitie lipidov

Trávenie lipidov

Použitie lipidov

Žltnutie lipidov