Súvisiace materiály

Lipidy

Lekcia sa skladá z

Čo sú lipidy?

Druhy jedlých lipidov

Dôkaz a vlastnosti lipidov

Reakcia zmydelňovania

Stužovanie lipidov

Použitie lipidov