Súvisiace materiály

Zachovanie prírodných zdrojov

Lekcia sa skladá z

Ako ľudia ovplyvňujú prostredie

Hrádza

Územia ornej pôdy a lesa

Ako ľudská činnosť mení životné prostredie

Ťažba tropických dažďových pralesov

Neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje

Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje

Znečisťovanie životného prostredia a ako mu predchádzať

Znečistenie vody, pôdy a ovzdušia

Trvanie biodegradácie rôznych odpadov

Odpady a ich škodlivé dôsledky

Recyklácia domáceho odpadu

Potreby ochrany prírody

Opatrenia na ochranu prírody

Zachovanie prírody

Príklady opätovného vypustenia do prírody

Účinnosť opatrení na ochranu prírody