Súvisiace materiály

Zachovanie prírodných zdrojov

Lekcia sa skladá z

Neobnoviteľné a obnoviteľné prírodné zdroje

Predchádzanie znečisťovaniu

Odpad a jeho škodlivé dôsledky

Recyklácia domáceho odpadu

Ako ľudská činnosť mení životné prostredie