Súvisiace materiály

Galvanické články

Lekcia sa skladá z

Hlavné zdroje energie

Reakcia chloridu železitého s jodidom draselným

Vynález galvanického článku

Stavba galvanického článku

Galvanický článok

Medeno-zinkový článok

Náboj elektródy

Elektródová reakcia

Zápis galvanických článkov

Galvanický článok

Štruktúra článku a elektródové reakcie

Elektromotorická sila

Meranie elektromotorickej sily

Galvanický článok v bežnom živote

Praktické využitie galvanických článkov

Reakcie komerčne dostupných galvanických článkov

Komerčne dostupné galvanické články

Využitie galvanických článkov

Elektromotorická sila

Galvanický článok