Súvisiace materiály

Galvanické články

Lekcia sa skladá z

Chemické zdroje energie

Reakcie prebiehajúce na elektródach

Tradičné označovanie galvanických článkov

Štruktúra článku a elektródové reakcie

Elektromotorická sila

Praktické využitie galvanických článkov