Súvisiace materiály

Znečisťovanie vody

Lekcia sa skladá z

Voda je život

Obsah kyslíka v prírodnej vode

Prírodná voda (1)

pH prírodnej vody

Tvrdosť vody

Prírodná voda (2)

Morská voda

Ťažké kovy

Ortuť

Olovo

Odstránenie ťažkých kovov z prostredia

Znečistenie ťažkými kovmi

Pesticídy v poľnohospodárstve

Pesticídy

DDT – trvalý insekticíd

Pesticídy

Eutrofizácia prírodných vôd

Fosforečnany

Eutrofizácia vôd

Čistenie pitnej vody

Primárna úprava

Sekundárna úprava

Terciárna úprava

Čistenie vody