Súvisiace materiály

Prírodné vody

Lekcia sa skladá z

Voda v prírode

Sladká voda

Morská voda

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody

Význam tvrdosti vody

Odstránenie prechodnej tvrdosti vody

Odstránenie trvalej tvrdosti vody

Odstraňovanie tvrdosti vody

Znečistenie morí a oceánov

Čistenie ropnej škvrny

Znečistenie vody

Úprava vody

Čistenie odpadových vôd

Úprava vody a čistenie odpadových vôd