Súvisiace materiály

Prírodné vody

Lekcia sa skladá z

Prírodná voda

Tvrdosť vody

Odstraňovanie tvrdosti vody

Znečistenie vody

Úprava vody a čistenie odpadových vôd