Súvisiace materiály

Zmesi

Lekcia sa skladá z

Zmes alebo zlúčenina?

Otázky o vzduchu

Zloženie ropy

Frakčná kolóna

O rope

Zliatiny kovov

Prúdové motory

Vybrané zliatiny

Potraviny, ktoré sú zmesami

Čisté látky/Zmesi