Súvisiace materiály

Násobky, delitele a mocniny

Lekcia sa skladá z

Delitele

Prvočísla

Prvočísla

Zložené čísla

Zložené čísla

Rozklad na prvočísla

Rozklad na prvočísla

Koľko deliteľov?

Koľko deliteľov?

Hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa - metódy

Hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa

Spoločné delitele

Hľadanie najmenšieho spoločného menovateľa

Najmenší spoločný menovateľ