Súvisiace materiály

Rozklad na prvočísla

Lekcia sa skladá z

Delitele a prvočíselné delitele

Prvočíselné delitele

Delitele čísel

Prvočíselné delitele (kroky 1, 2, 3 a 4)

Hľadanie prvočíselných deliteľov

Rozdiel medzi deliteľmi a prvočíselnými deliteľmi

Vlastnosti prvočísel

Obdĺžnik zložený zo 60 rovnakých štvorcov

Bloky

Rozklad na prvočísla

Hľadanie prvočíselného rozkladu

Čísla a ich prvočíselné delitele

Hľadanie všetkých deliteľov

Hľadanie všetkých deliteľov celého čísla

Najväčší spoločný deliteľ

Hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa

Najmenší spoločný násobok

Metóda hľadania NSN (a, b)

Hľadanie najmenšieho spoločného násobku

NSD a NSN troch čísel

NSD a NSN pre viac ako dve čísla