Súvisiace materiály

Rozklad na prvočísla

Lekcia sa skladá z

Prvočíselné delitele

Hľadanie prvočíselných deliteľov

Vlastnosti prvočísel

Obdĺžniky

Rozklad na prvočísla

Hľadanie všetkých deliteľov prirodzeného čísla

Hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa

Hľadanie najmenšieho spoločného násobku

NSD a NSN viac ako dvoch čísel