Súvisiace materiály

9.Výpočty pomocou kalkulačky

Lekcia sa skladá z

Výpočty pozostávajúce z dvoch častí

Prístroje na počítanie

Cena pier

Zisťovanie cien

Cena lístku do kina

Lena nakupuje

Lístky do kina

Lístky na klzisko

Výpočty s peniazmi

Ceny v súťaži

Výlet na bicykli

Odkvap na streche chaty

Výpočet dĺžky

Počítanie hodnôt výrazov pomocou kalkulačky

Prevod zlomkov na desatinné čísla

Hodnota výrazu

Výpočet hodnoty výrazu

Zlomky, desatinné čísla, druhé a tretie odmocniny