Súvisiace materiály

9.Výpočty pomocou kalkulačky

Lekcia sa skladá z

Počítanie hodnoty číselných výrazu

Počítanie s peniazmi I

Počítanie s peniazmi II

Výpočet dĺžky a vzdialenosti

Zaokrúhľovanie výsledku

Zlomky, desatinné čísla, druhé a tretie odmocniny