Súvisiace materiály

Čísla

Lekcia sa skladá z

Sčítanie celých čísel

Koľko má?

V Antarktíde a v púšti

Ortuť a olovo

Dlh rastie

Dlh sa znižuje

Násobenie a delenie

Násobenie záporných čísel

Delenie záporných čísel

Záporné alebo kladné?